Výhody pro vás

  • Výhody pro vás
  • Obsah
  • Autoři

On-line kniha "Společnost s ručením omezeným v praxi" přináší kompletní rady pro úspěšné vedení a ziskový provoz s. r. o. Zabývá se všemi oblastmi, které mohou činnost společnosti ovlivnit - jejím řízením, postavením jednatele ve společnosti, pracovněprávními vztahy či daňovou problematikou. 

Proč si on-line knihu pořídit?

  • Získáte přehledné a souhrnné informace pro úspěšné fungování s. r. o.

  • Nebudete potřebovat již žádnou další literaturu - všechny potřebné informace naleznete zde.

  • Nechybí praktické příklady, tipy a judikáty, které Vám pomohou najít to nejlepší řešení. Fulltextové vyhledávání a provázanost článků vzájemnými odkazy ještě více usnadní Vaši práci s on-line knihou.

  • Prostřednictvím pravidelných aktualizací a doplňků reagujeme na změny souvisejících právních předpisů. Díky tomu budete mít k dispozici stále aktuální a platné informace, to vše pro Vaši právní jistotu. Aktualizace probíhají automaticky - vždy obdržíte e-mailem zprávu o nových a upravených kapitolách. Aktuální on-line knihu si pak otevřete přímo ve svém počítači.

  • Postrádáte v on-line knize konkrétní téma? Napište nám - zpracujeme jej pro Vás do některé z pravidelných aktualizací!

  • Součástí předplatného je bezplatný odpovědní servis - zeptejte se našich autorů na vše, co Vás v této oblasti zajímá a na co jste v on-line knize nenašli odpověď.

  • Společně s přístupem do on-line knihy získáte úplné znění doprovodných právních předpisů - budete mít k dispozici více než 200 zákonů, vyhlášek a nařízení vlády.

Věnujeme se nejdůležitějším problémům z praxe, se kterými se můžete setkat při svém podnikání i Vy!

!ERR No images found in //image.dashofer.cz/landing/products/onbsro2/screens/. Images path has to be on the same server. Supported img formats: jpg, jpeg, png, gif.

Vedoucí autorky:

JUDr. Vladimíra Knoblochová - DBK Partners, advokátní kancelář

Absolvovala v roce 2003 Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze. Rigorózní studium zde zakončila v roce 2004.

Od roku 2003 do roku 2005 pracovala jako právnička v oddělení mezinárodního práva Ministerstva obrany ČR. Od roku 2005 pracovala jako advokátní koncipientka v Advokátní kanceláři Hartmann, Jelínek, Fráňa a partneři, kde po úspěšném složení advokátních zkoušek působí jako advokátka. Současné zaměření je především v oblasti obchodního, občanského a pracovního práva.

Mgr. Pavla Krejčí - ČERVENÁ, KREJČÍ A KONEČNÁ, advokátní kancelář

Po absolvování Gymnasia F. X. Šaldy přijata v roce 1990 na studium Právnické fakulty Univerzity Karlovy, kterou dokončila v roce 1995. Poté vykonávala praxi advokátní koncipientky. Po úspěšném složení advokátních zkoušek v roce 2003 založila Advokátní kancelář Červená a Krejčí se sídlem v Praze. Ve své praxi se zaměřuje především na obchodní a občanské právo. S nakladatelstvím VERLAG DASHÖFER spolupracuje od roku 2000. Publikovala již mnoho článků v odborných právnických časopisech.

Na příručce dále spolupracovali:

Ing. Zdeněk Morávek - daňový poradce

V roce 2004 ukončil magisterské studium na Vysoké školy ekonomické v Praze.

V letech 1994 až 1996 působil jako učitel  na střední a vyšší škole, v letech 1996 až 2001 byl  hlavním ekonomem větší příspěvkové organizace. Od roku 2001 je členem Komory daňových poradců ČR a vykonává daňové poradenství a publikační činnost v oblasti daní, účetnictví a práva, zejména pro nakladatelství Verlag Dashöfer, s. r. o. Specializuje se zejména daně se zaměřením na daň z příjmu a DPH, dále na účetnictví a neziskový sektor.

JUDr. Jan Přib - Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR

V roce 1973 absolvoval Právnickou fakultu UK.

Od roku 1973 až dosud je zaměstnancem   Ministerstva práce a sociálních věcí, kde pracuje v legislativním odboru. Zaměřuje se na problematiku sociálního pojištění včetně pojistného na sociální zabezpečení a organizace a provádění sociálního zabezpečení. Je místopředsedou pracovní komise Legislativní rady vlády pro veřejné právo III - pracovní právo a sociální věci.

Mgr. Jindřich Šimberský - advokát, Advokátní kancelář ŠIMBERSKÝ

V roce 1995 absolvoval Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze. V roce 1999 složil advokátní zkoušky.

V letech 1995 - 1996 působil jako právní konzultant v Odboru legislativy a práva v Kanceláři prezidenta republiky. Od roku 1996 byl koncipientem v advokátní kanceláři Rychetský & Hlaváček, kde se po úspěšném složení advokátních zkoušek stal mladším společníkem a následně v roce 2002 společníkem. Kancelář se v té době přejmenovává na Rychetský, Hlaváček, Šimberský. V roce 2005 zakládá vlastní advokátní kancelář, kde působí jako vedoucí advokát.  

Specializuje se zejména na občanské právo, obchodní právo, správní právo a ústavní právo. S nakladatelstvím VERLAG DASHÖFER spolupracuje od roku 2009.

JUDr. Alena Vondráková - advokátka

V roce 1982 absolvovala Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze, následně byla činná v podnikové sféře. Od roku 1992 provozuje soukromou advokátní praxi, kde se specializuje na občanské, obchodní, rodinné, pracovní, autorské, trestní a konkursní a insolvenční právo. Působila rovněž jako správce konkursní podstaty. Publikuje v řadě nakladatelstvích odborné literatury.

Ing. Martin Děrgel, Mgr. Markéta Káninská, Ing. Miloslav Kočí, Mgr. Dita Komárková, JUDr. Alena Malachová, Ing. Jiřina Tichá, Ing. Milan Tomeček, JUDr. et JUDr. Josef Ťoukálek

Reference zákazníků

Jaký modul si mám vybrat?

Jaké oblasti ke své práci potřebujete? Zvolte jednu nebo více možností.

Input:

Vyberte si jednu z variant

Chcete-li využívat náš produkt na více počítačích, napište nám a poptejte verzi pro více uživatelů tzv. multilicenci.

* Ceny jsou uvedeny bez DPH v platné výši

Kontaktujte nás

+ 420 222 539 333

Pro získání možnosti bezplatného testování je nutné vyplnit správně kontaktní telefon a Váš email.

Na Vámi uvedený telefon Vás budeme kontaktovat nejpozději do druhého pracovního dne, abychom s Vámi domluvili jak Vámi preferovaný termín počátku testování, tak i Vámi vybraný modul, který chcete otestovat.

Na Vámi uvedený email Vám následně zašleme vygenerované přístupové testovací přístupy. 

Bez ověření správnosti Vašeho telefonu a emailu tedy není možné požadované testování poskytnout. Děkujeme za pochopení.

Input:
Sdělené údaje mohou být použity k marketingovému výzkumu, reklamě a navázání obchodů v souladu s § 7 zákona č. 480/2004 Sb. pro stávající i budoucí produkty, popř. služby nebo jiná média ve skupině Verlag Dashöfer. Údaje budou použity výhradně skupinou Verlag Dashöfer a nebudou poskytnuty třetím osobám. Vaše data můžete nechat kdykoliv změnit nebo vymazat.
loading...
Vaše zpráva byla úspěšně odeslána!