dnes je 14.6.2024

Input:

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 2751

13.7.2014, , Zdroj: Verlag Dashöfer

4.2.14.5.1
Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 2751

JUDr. Vladimíra Knoblochová

Podstatnou náležitostí smlouvy o tiché společnosti je i závazek podnikatele zaplatit tichému společníkovi podíl na zisku. Zákon dnes již nevyžaduje, aby byla výše podílu na zisku ve smlouvě výslovně ujednána, byť to samozřejmě bude jedna ze zásadních otázek, kterou budou strany při uzavírání smlouvy řešit, a těžko si lze představit, že strany uzavřou smlouvu, aniž by si výši podílu na zisku ujednaly. Zpravidla bude podíl na zisku vyjádřen procentem nebo pomocí zlomku. Podíl na zisku nemusí být stejný po celou dobu trvání tiché společnosti a je možné jej stanovit odlišně pro jednotlivá období.

Příklad


Společnost Alfa s.r.o. uzavřela s panem Novákem smlouvu o tiché společnosti. Smlouva byla uzavřena na dobu určitou 4 roky s tím, že ve smlouvě se strany dohodly, že pan Novák v prvním roce trvání smlouvy obdrží podíl na zisku společnosti Alfa s.r.o. ve výši 5 %, ve druhém roce 10 %, ve třetím roce 15 % a ve čtvrtém roce 20 %.
V případě, že si strany výši podílu na zisku nesjednají, pak zákon stanoví, že se tichý společník podílí na zisku či ztrátě ve výši určené vzhledem k výši jeho vkladu a zavedené praxi stran, popřípadě vzhledem k zvyklostem. Jde tedy o poměrně vágní způsob určení výše podílu tichého společníka, která bude záležet vždy na konkrétní situaci. I z tohoto důvodu je vhodné, aby si strany výši podílu tichého společníka na zisku ujednaly a vyhnuly se tak zbytečným sporům.

Podíl tichého společníka na zisku se vypočítává vždy každý rok samostatně. Pro určení podílu tichého společníka na zisku je přitom rozhodná účetní závěrka. Pokud by smlouva o tichém společenství zanikla v průběhu roku, pak bude muset tichý společník čekat až na vyhotovení, případně schválení řádné účetní závěrky za tento rok. Tomu se lze ale vyhnout tím, že si strany ve smlouvě sjednají sestavení mimořádné účetní závěrky ke dni zániku smlouvy o tiché společnosti, na jejímž základě bude určen podíl tichého společníka na zisku. Pokud by účetní předpisy sestavení mimořádné účetní závěrky neumožňovaly, pak podle našeho názoru se lze

Nahrávám...
Nahrávám...