Obsah

 

Velká novela zákona o obchodních korporacích, která bude účinná od ledna 2021, změní více než polovinu paragrafů upravujících společnost s ručením omezeným. Připravte se na ni už nyní.

Novela sice ušetří společnostem čas při jejich zakládání, budou však muset vypracovat některé nové dokumenty. Nově např. musí právnická osoba bez zbytečného odkladu zmocnit fyzickou osobu, aby ji zastupovala a tuto osobu musí zapsat do obchodního rejstříku. Nově je upraveno také odstoupení z funkce člena voleného orgánu či smlouva o výkonu funkce - ta nebude-li schválena, bude automaticky neúčinná.

Zákon o obchodních korporacích, který nahradil obchodní zákoník, částečně rozvolnil pravidla pro řízení s. r. o., což paradoxně zpřísnilo úpravu odpovědnosti jednatelů, pravidel pro střet zájmů jednatele se zájmy společnosti a uzavírání smluv se společností. Aby jednatel mohl bezproblémově vést s. r. o., musí:

 • jednat s péčí řádného hospodáře,
 • sledovat aktuální legislativu,
 • orientovat se v daních i účetnictví,
 • motivovat své zaměstnance,
 • dbát o dobrou pověst podniku.

Všechny tyto oblasti jsou v on-line knize podrobně zpracovány, doplněny o praktické příklady a potřebné vzorové smlouvy, jako např. smlouvu o výkonu funkce jednatele, plnou moc či zápis ze zasedání valné hromady.

   Objednávka čtvrtletního předplatného       Objednávka ročního předplatného   

On-line knihu jistě využijí také společníci s. r. o. I ti hrají ve společnosti s ručením omezeným důležitou roli, mají svá práva a povinnosti, ať již majetkové, či nemajetkové povahy. Také společníci zde najdou potřebné vzory smluv jako je např. smlouva o převodu podílu, dohoda o ukončení účasti společníka ve společnosti či smlouva o tiché společnosti.

On-line publikaci tedy využijí:

 • jednatelé
 • společníci
 • vedoucí pracovníci
 • účetní a mzdové účetní s. r. o.

Jak se s on-line knihou pracuje?

Práce s on-line knihou je opravdu jednoduchá. Řešíte konkrétní problém a nevíte, jak jej definovat pro zadání do vyhledávacího pole? Využijte obsah v levé části obrazovky. Jednotlivá témata jsou přehledně rozdělena do několika kapitol.

Pokud nechcete procházet celý obsah, zadejte konkrétní pojem do vyhledávacího pole. K snazšímu a rychlejšímu nalezení výsledku Vám pomůže našeptávač či možnost využití filtrů.

Ukázka z on-line knihy

Mezi kvalitou on-line knihy a Vaší spokojeností s ní zcela určitě existuje přímá úměra. Abyste se o vysoké odborné úrovni textů, která však není na úkor srozumitelnosti, mohli přesvědčit sami, prohlédněte si tyto kapitoly.

Odpovědní servis zdarma!

Pro všechny předplatitele on-line knihy nabízíme odpovědní servis zdarma. Nevíte si rady s konkrétní situací? Napište nám, naši zkušení autoři Vám zaručeně poradí.

Výhody registrace na portálu Jednatel.cz

 • Získáváte přístup k vybraným aktuálním článkům a komentovaným paragrafům zákona, které připravili odborníci k dané tématice a s garancí obsahové i formální správnosti.
 • Můžete v rámci odpovědního servisu pokládat dotazy, které Vám odpoví zkušení odborníci z dané oblasti. Zodpovězení dotazu je zpoplatněno.
 • Hledaný text snadno naleznete pomocí fulltextového vyhledávání.
 • Informace na portále jsou vždy aktuální.
 • Jedna registrace Vám umožní přístup k dalším odborným informacím na ostatních portálech nakladatelství Verlag Dashöfer (např. www.infoportal.cz, www.du.cz, http://www.nemovitostprofi.cz/?,...)

Registrovat ZDARMA