Input:

8.1.1.6 Daňové přiznání

5.2.2022, , Zdroj: Verlag Dashöfer

8.1.1.6
Daňové přiznání

Ing. Zdeněk Morávek

Daňové přiznání

Daňové přiznání právnických osob se podává za okolností vymezených v § 38m ZDP. Obecně je možné konstatovat, že daňové přiznání je s. r. o. povinna podat vždy, i v případě, kdy je vykázán základ daně ve výši nula nebo je vykázána daňová ztráta. Je tedy prakticky vyloučené, aby nastala situace, kdy s. r. o. nebude podávat daňové přiznání.

Z hlediska lhůty pro podání daňového přiznání je nutné se řídit § 136 DŘ. Podle této úpravy se daňové přiznání podává nejpozději do tří měsíců po uplynutí zdaňovacího období. Jedná-li se o poplatníka, který má povinnost na základě zákona mít účetní závěrku ověřenou auditorem nebo jehož přiznání zpracovává a předkládá daňový poradce, podává se daňové přiznání nejpozději do šesti měsíců po uplynutí zdaňovacího období. V případě zastoupení daňovým poradcem