Input:

9.15.1 Důchodové pojištění

5.1.2023, , Zdroj: Verlag Dashöfer

9.15.1
Důchodové pojištění

JUDr. Jan Přib

Důchodové pojištění je upraveno zákonem č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů; z tohoto pojištění se poskytují důchody přímé (důchody starobní a invalidní) a důchody odvozené (důchody pozůstalých, tj. důchody vdovské, vdovecké a sirotčí). Důchody přímé se odvozují z výdělečné činnosti a jiné hodnocené činnosti pojištěnců, zatímco důchody pozůstalých se odvozují z důchodů, které pobíral nebo by v den úmrtí pobíral zemřelý. Zákon o důchodovém pojištění upravuje okruh důchodově pojištěných osob, hodnocení dob důchodového pojištění a náhradních dob, podmínky nároku na jednotlivé druhy důchodů a principy výpočtu důchodů, tj. obsahuje hmotněprávní úpravu důchodového pojištění.