Input:

9.12.3.1 Hodnocení bezpečnostních rizik

21.2.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

9.12.3.1
Hodnocení bezpečnostních rizik

Ing. Miloslav Kočí

Hodnocení bezpečnostních rizik je z uvedených účelů nejsložitější činností. V předpisech se v této souvislosti vyskytuje řada pojmů, které nejsou vždy významově totožné. Uveďme nyní několik definic.

Nebezpečí – podstatná vlastnost, nebo schopnost něčeho (materiálu, stroje, pracovní činnosti), co může způsobit vznik úrazu. Na nebezpečí se ptáme otázkou: „Co může způsobit úraz, nebo nežádoucí událost?”

Ohrožení – možnost aktivace nebezpečí v konkrétním místě a době. Na ohrožení se ptáme otázkou: „Jak může dojít k úrazu nebo škodě?”

Riziko – vyjadřuje pravděpodobnost vzniku nežádoucího jevu a jeho důsledky. Je mírou ohrožení. Nebezpečí, ohrožení a riziko jsou tři stránky jedné věcí, které spolu souvisejí.

Venkovní vedení vysokého napětí vede elektrický proud. Elektrický proud vysokého napětí může při dotyku s vedením nebo přiblížení k němu způsobit závažný úraz (popálení, smrt). Nebezpečí je v tomto příkladu „elektrický proud”.

Za normálních okolností nejsme elektrickým proudem ohroženi, protože je vedení umístěno ve výšce. Pokud dojde k přiblížení k vodičům vedení (např. při práci autojeřábu přiblížení nebo dotyku ramena jeřábu), může elektrický proud přes konstrukci jeřábu, vázací prostředky a vazače projít do země a vazače zranit nebo dokonce zabít. Došlo tedy k ohrožení (možnost zranění).

Důsledek průchodu elektrického proudu člověkem je katastrofický. Jak často se uvedený příklad v České republice stane? Řádově 20 x do roka. Riziko pro toho, kdo se pohybuje v blízkosti vedení vysokého napětí s mechanizací je malé, bez mechanizace téměř nulové.

Na uvedený příklad reagují bezpečnostní předpisy, které (pokud budou dodrženy) popsanou situaci zcela vylučují.

Postup hodnocení rizik

Hodnocení rizik by mělo provádět více lidí, čím více, tím bude hodnocení objektivnější. Měl by být dán prostor k vyjádření dělníkům, vedoucím, technologům, protože ti znají posuzovaný pracovní proces nebo stroj nejlépe. Není možné, aby hodnocení prováděla jen osoba pro hodnocení rizik (sjednaná), protože nebude mít dost informací.

Nejprve je třeba vybrat objekt, který budeme hodnotit. Objektem může být dílna, profese, stroj, činnost. V každém případě by hodnocení mělo obsáhnout