dnes je 24.7.2024

Input:

Komentář zákona 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, § 161 - Podíl na zisku

23.4.2014, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.4.2.4.5
Komentář zákona 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, § 161 - Podíl na zisku

Rödl & Partner; JUDr. Petr Novotný, Ph.D. a kol.

Předchozí právní úprava

§ 123 ObchZ

Podíl společníka na zisku se podle § 34 stanoví na základě řádné nebo mimořádné účetní závěrky, kterou ve společnosti s ručením omezeným schvaluje valná hromada. Vyplácí se v penězích a podmínkou pro vyplacení podílu na zisku je rozhodnutí valné hromady o výplatě.

Poměr, jakým se společníci podílejí na zisku společnosti, vychází ze společenské smlouvy. Společenská smlouva může například stanovit, že se zisk nebude vyplácet vůbec nebo může pro jednotlivé společníky stanovit rozdílné podíly na zisku, ty by však měly

Nahrávám...
Nahrávám...