dnes je 24.7.2024

Input:

Komentář zákona 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, § 214

23.4.2014, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.4.4.7.2
Komentář zákona 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, § 214

Rödl & Partner; JUDr. Petr Novotný, Ph.D. a kol.

Předchozí právní úprava

§ 61 odst. 2, § 113 odst. 5 a 6, § 150 ObchZ

Ustanovení řeší situaci, kdy se společnosti postupem podle § 213nepodaří podíl prodat ani do tří měsíců poté, co se podíl stal uvolněným. V takovém případě pak chybí báze pro určení vypořádacího podílu podle dosaženého čistého výtěžku prodeje (srov. § 213 odst. 2) a je nutné vyjít při výpočtu vypořádacího podílu ke dni zániku účasti ve společnosti z pravidla uvedeného v § 36 odst. 2, tedy zjistit výši vypořádacího podílu z vlastního kapitálu zjištěného z mezitímní, řádné nebo mimořádné účetní závěrky sestavené ke dni zániku účasti společníka ve

Nahrávám...
Nahrávám...