dnes je 24.7.2024

Input:

8.4.3 Účetní období

13.6.2016, , Zdroj: Verlag Dashöfer

8.4.3 Účetní období

Ing. Jiřina Tichá

Účetním obdobím je zpravidla nepřetržitě po sobě jdoucích dvanáct měsíců.

Účetní období při vzniku účetní jednotky v období tří měsíců před koncem kalendářního roku nebo při zániku účetní jednotky v období tří měsíců po skončení kalendářního roku nebo hospodářského roku může být o příslušnou dobu delší než uvedených dvanáct měsíců.

V případech přeměn společností je stanovení účetního období složitější. Podrobněji je popsáno v této kapitole.

Hospodářský rok

Účetní období se buď shoduje s kalendářním rokem nebo je hospodářským rokem. Hospodářským rokem je účetní období, které může začínat pouze prvním dnem jiného měsíce, než je leden. Účetní období bezprostředně předcházející změně účetního období může být kratší nebo i delší než uvedených dvanáct měsíců.

Společnosti s ručením omezeným mohou na základě svého rozhodnutí uplatnit hospodářský rok tak, že záměr změny účetního období oznámí místně příslušnému správci daně z příjmů nejméně tři měsíce před plánovanou změnou účetního období. Pokud nestihnou tuto lhůtu, má se za to, že účetní období zůstává nezměněno. Toto oznámení v zákonné lhůtě je v současné právní úpravě jediným administrativním omezením při přechodu na hospodářský rok. Shodná lhůta je i při přechodu z hospodářského roku na kalendářní rok.

Obdobně je v § 17a ZDP vymezeno zdaňovací období pro

Nahrávám...
Nahrávám...