dnes je 14.6.2024

Input:

8.4.2 Účetní zásady

13.6.2016, , Zdroj: Verlag Dashöfer

8.4.2
Účetní zásady

Ing. Jiřina Tichá

ZoÚ stanoví řadu účetních zásad. Uveďme si ty nejdůležitější:

Účetní jednotky jsou povinny vést účetnictví správné, úplné, průkazné, srozumitelné, přehledné a způsobem zaručujícím trvalost účetních záznamů.

Zásada věrného a poctivého obrazu

Zásada věrného a poctivého obrazu: účetní jednotky jsou povinny vést účetnictví tak, aby účetní závěrka byla sestavena na jeho základě srozumitelně a podávala věrný a poctivý obraz předmětu účetnictví a finanční situace účetní jednotky tak, aby na jejím základě mohla osoba, která tyto informace využívá, činit ekonomická rozhodnutí.

Zásada opatrnosti

Zásada opatrnosti: účetní jednotky při oceňování ke konci rozvahového dne zahrnují jen zisky, které byly dosaženy, a berou v úvahu všechna předvídatelná rizika a možné ztráty, které se týkají majetku a závazků a jsou jim známy do okamžiku sestavení účetní závěrky, jakož i

Nahrávám...
Nahrávám...