dnes je 24.7.2024

Input:

5.1.3 Vzor - Pozvánka na valnou hromadu

11.4.2014, , Zdroj: Verlag Dashöfer

5.1.3 Vzor - Pozvánka na valnou hromadu

Mgr. Jindřich Šimberský

Pozvánka na valnou hromadu

společnosti ........................ s. r. o.

IČO: ............................

se sídlem ........................................................

zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, v oddíle C, vložce č. ..................,

Vážení společníci,

tímto si Vám dovoluji oznámit, že v souladu se zákonem o obchodních korporacích a společenskou smlouvou společnosti ...................... s. r. o. svolávám řádnou valnou hromadu uvedené společnosti.

Zasedání valné hromady se bude konat dne ............... 2014, od ......... hod., v sídle společnosti.

Předmětem zasedání valné hromady bude projednání těchto programových bodů:

1. Volba orgánů valné hromady

2. Schválení účetní závěrky za rok 2013

3.

Nahrávám...
Nahrávám...