dnes je 14.6.2024

Input:

7.2.2 Vzor - Čestné prohlášení a souhlas člena dozorčí rady se zápisem do obchodního rejstříku

1.1.2021, , Zdroj: Verlag Dashöfer

7.2.2
Vzor – Čestné prohlášení a souhlas člena dozorčí rady se zápisem do obchodního rejstříku

Mgr. Iva Jarolímová, Mgr. Markéta Káninská

Já, níže podepsaný, Ing. arch. František Šedivý, nar. 3. prosince 1967, bytem Žatecká 17/7, Praha 1, Josefov, tímto prohlašuji, že:

a) souhlasím se svým ustanovením do funkce člena dozorčí rady společnosti Hotels & Restaurants Walters, s. r. o., IČO: 876 54 321, se sídlem Celetná 988/38, Praha 1, Staré Město, PSČ 110 00, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 123456 (dále jen "Společnost") a s převzetím povinností jednatele vyplývajících z právních předpisů;

b) ve smyslu ust. § 12 zákona č. 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob, v platném znění, souhlasím se zápisem své osoby coby člena dozorčí rady Společnosti do obchodního rejstříku, a to v rámci zápisu změny ve Společnosti do obchodního rejstříku;

c) jsem dovršil 18. rok věku a jsem plně svéprávný ve smyslu ust. § 152 odst. 2 NOZ ve spojení s ust. § 30 NOZ, a nebyl jsem ve svéprávnosti omezen ve smyslu ust. § 55 a násl. NOZ;

d) že splňuji podmínky provozování živnosti podle ust. § 6 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, v platném znění, a nenastala u mě skutečnost, jež je překážkou provozování živnosti dle ust. § 8 ŽZ;

e) že ve smyslu ust. §

Nahrávám...
Nahrávám...