dnes je 18.5.2024

Vzor - Dohoda o vyslání zaměstnance do zahraničíArchiv

10.1.2024, JUDr. Jan Horecký, Ph.D., Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: předplatitele

Vzor - Žádost o výkon práce na dálkuGarance

1.11.2023, Mgr. Mgr. Radana Burešová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: předplatitele

Vzor - Zamítnutí žádosti o výkon práce na dálkuGarance

1.11.2023, Mgr. Mgr. Radana Burešová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: předplatitele

Vzor - Dohoda o provedení práce - po novele zákoníku práce 2023Garance

15.8.2023, JUDr. Vladimíra Knoblochová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: předplatitele

Vzor - Dohoda o zrušení dohody o provedení práce - po novele zákoníku práce 2023Garance

15.8.2023, JUDr. Vladimíra Knoblochová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: předplatitele

Vzor - Dohoda o pracovní činnosti - po novele zákoníku práce 2023Garance

15.8.2023, JUDr. Vladimíra Knoblochová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: předplatitele

Vzor - Výpověď dohody o pracovní činnosti - po novele zákoníku práce 2023Garance

15.8.2023, JUDr. Vladimíra Knoblochová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: předplatitele

Vzor - Dohoda o práci na dálku - po novele zákoníku práce 2023Garance

15.8.2023, Mgr. Mgr. Radana Burešová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: předplatitele

Vzor - Směrnice o ochraně dat při home officeGarance

11.3.2021, Mgr. Mgr. Radana Burešová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: předplatitele

Vzor - Společenská smlouva o založení společnosti s ručením omezenýmGarance

17.2.2021, JUDr. Dita Komárková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: předplatitele

Vzor - Zakladatelská listina o založení společnosti s ručením omezenýmGarance

16.2.2021, Mgr. Ing. Zdeňka Kůsová, JUDr. Dita Komárková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: předplatitele

Vzor - Smlouva o převodu podílu dle ust. § 207 a násl. ZOKGarance

1.1.2021, Mgr. Iva Jarolímová, Mgr. Markéta Káninská, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: předplatitele

Vzor - Listina přítomnýchGarance

1.1.2021, Mgr. Iva Jarolímová, Zdroj: Verlag Dashöfer

na valné hromadě společnosti LADA NELL Invest, s. r. o., IČO: 015 45 238, se sídlem Praha 5, Plzeňská 487/23, PSČ 150 00, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, v oddílu C, vložce 26579, konané dne 9. dubna 2021 od 16:00 hod. v sídle…

Přístupné pro: předplatitele

Vzor - Zápis z mimořádné valné hromadyGarance

1.1.2021, Mgr. Iva Jarolímová, Zdroj: Verlag Dashöfer

IČO: 015 45 238, se sídlem Praha 5, Plzeňská 487/23, PSČ 150 00, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 26579,

Přístupné pro: předplatitele

Vzor - Čestné prohlášení a souhlas člena dozorčí rady se zápisem do obchodního rejstříkuGarance

1.1.2021, Mgr. Iva Jarolímová, Mgr. Markéta Káninská, Zdroj: Verlag Dashöfer

Já, níže podepsaný, Ing. arch. František Šedivý, nar. 3. prosince 1967, bytem Žatecká 17/7, Praha 1, Josefov, tímto prohlašuji, že:

Přístupné pro: předplatitele

Vzor - Rozhodnutí jediného společníka o zvýšení ZK ve formě notářského zápisuGarance

1.1.2021, Mgr. Iva Jarolímová, Mgr. Markéta Káninská, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: předplatitele

Vzor - Úprava dozorčí rady ve společenské smlouvě při založení společnostiGarance

1.1.2021, Mgr. Markéta Káninská, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: předplatitele

Vzor - Prohlášení o vnesení nemovité věci dle § 19 ZOK při zvýšení základního kapitáluGarance

1.1.2021, Mgr. Iva Jarolímová, Mgr. Markéta Káninská, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: předplatitele

Vzor - Smlouva o výkonu funkce člena dozorčí radyGarance

1.1.2021, Mgr. Markéta Káninská, Zdroj: Verlag Dashöfer

Společnost Hotels & Restaurants Walters, s. r. o., IČO: 876 54 321

Přístupné pro: předplatitele

Vzor - Exekuční příkazGarance

22.11.2020, JUDr. Alena Pokorá Malachová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Exekutorský úřad v …………………………………........

Přístupné pro: předplatitele

Vzor - Výzva dle tiskového zákonaGarance

21.11.2020, JUDr. Alena Pokorná Malachová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: předplatitele

Vzor - Smlouva o zastavení obchodního podíluGarance

20.11.2020, JUDr. Alena Pokorná Malachová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: předplatitele

Vzor - Návrh na vyloučení společníka ze společnosti soudemGarance

1.11.2020, JUDr. Dita Komárková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: předplatitele

Vzor - Dohoda o ukončení účasti společníka ve společnostiGarance

1.11.2020, JUDr. Dita Komárková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: předplatitele

Vzor - Odstoupení jednatele z funkceGarance

27.10.2020, JUDr. Alena Pokorná Malachová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Já, níže podepsaný, Michal Mladý, r. č. 7110111/9119, bytem Praha 1, Nové Město, Ostrovní 11281/23,

Přístupné pro: předplatitele

Vzor - Zápis z rozhodnutí jediného společníka v rámci výkonu působnosti valné hromadyGarance

27.10.2020, JUDr. Alena Pokorná Malachová, Zdroj: Verlag Dashöfer

IČO: 011 11 111, se sídlem Praha 11, Korunní 111/111, PSČ 111 00, zapsané v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 000111.

Přístupné pro: předplatitele

Vzor - Smlouva o výkonu funkce jednateleGarance

26.10.2020, JUDr. Alena Pokorná Malachová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: předplatitele

Vzor - Čestné prohlášení jednateleGarance

25.10.2020, JUDr. Alena Pokorná Malachová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Já, níže podepsaný, Josef Novák, nar. dne 15. 10. 1974, trvale bytem Strakonická 1786, 301 00 Plzeň, tímto prohlašuji, že:

Přístupné pro: předplatitele

Vzor - Smlouva o tiché společnostiArchiv

20.10.2020, JUDr. Petra Kejvalová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: předplatitele

Vzor - Smlouva o výkonu funkce jednatele IIGarance

13.7.2017, JUDr. Alena Čechtická, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: předplatitele

Vzor - Výpověď z pracovního poměru pro zvlášť hrubé porušení režimu nemocnéhoGarance

24.4.2017, JUDr. Michal Zeman, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: předplatitele

Vzor - Společnická žaloba dle § 157 ZOKGarance

19.4.2017, Mgr. Markéta Káninská, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: předplatitele

Vzor - Výpověď z pracovního poměru pro přemístění části zaměstnavateleGarance

18.4.2017, JUDr. Michal Zeman, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: předplatitele

Vzor - Výpověď z pracovního poměru pro zrušení části zaměstnavateleGarance

18.4.2017, JUDr. Michal Zeman, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: předplatitele

Vzor - Zrušení pracovního poměru ve zkušební době ze strany zaměstnavateleGarance

31.12.2016, JUDr. Michal Zeman, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: předplatitele

Vzor - Okamžité zrušení pracovního poměru ze strany zaměstnavateleGarance

31.12.2016, JUDr. Michal Zeman, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: předplatitele

Vzor - Výpověď z pracovního poměru pro dlouhodobou ztrátu zdravotní způsobilostiGarance

30.12.2016, JUDr. Michal Zeman, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: předplatitele

Vzor - Dohoda o rozvázání pracovního poměruGarance

30.12.2016, JUDr. Michal Zeman, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dohoda o rozvázání pracovního poměru podle § 49 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce (dále jen „ZP”)

Přístupné pro: předplatitele

Vzor - Výpověď z pracovního poměru pro soustavné méně závažné porušování povinnostiGarance

30.12.2016, JUDr. Michal Zeman, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: předplatitele

Vzor - Výpověď z pracovního poměru pro nadbytečnost zaměstnanceGarance

30.12.2016, JUDr. Michal Zeman, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: předplatitele

Vzor - Dohoda o výkonu práce přesčasGarance

26.5.2016, Mgr. Jan Horecký, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: předplatitele

Vzor - Dohoda o srážkách ze mzdy - náhrada způsobené škody zaměstnancemGarance

26.5.2016, Mgr. Jan Horecký, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: předplatitele

Vzor - Dohoda o výkonu pracovní pohotovostiGarance

26.5.2016, Mgr. Jan Horecký, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: předplatitele

Vzor - Dohoda o mzděGarance

26.5.2016, Mgr. Jan Horecký, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: předplatitele

Vzor - Pracovní smlouva - běžná variantaGarance

26.5.2016, Mgr. Jan Horecký, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: předplatitele

Vzor - Dohoda o bezhotovostní výplatě mzdyGarance

26.5.2016, Mgr. Jan Horecký, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: předplatitele

Vzor - Souhlas s umístěním sídlaGarance

1.3.2016, JUDr. Dita Komárková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Společnost PROLATS, s. r. o., IČO: 245 15 288, se sídlem Legerova 1768, Praha 2, PSČ: 120 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. C 211441 (dále jen „Společnost”), která je výlučným vlastníkem budovy č. p. 1147, v katastrálním…

Přístupné pro: předplatitele

Vzor - Prohlášení o splnění vkladové povinnostiGarance

1.3.2016, JUDr. Dita Komárková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Já, níže podepsaný, Josef Novák, nar. dne 15. 10. 1974, trvale bytem Strakonická 1786, 301 00 Plzeň, správce vkladů společnosti AZAX. s. r. o., která byla založena společenskou smlouvou ve formě notářského zápisu NZ 533/2016, N 587/2016, sepsaného dne 7. 10.…

Přístupné pro: předplatitele

Vzor - Smlouva o vkladu pohledávkyGarance

29.2.2016, JUDr. Dita Komárková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Níže uvedeného dne, měsíce a roku následující smluvní strany:

Přístupné pro: předplatitele

Vzor - Organizační směrnice k výchově a vzdělávání zaměstnanců v BOZPGarance

17.4.2015, Ing. Miloslav Kočí, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: předplatitele
Nahrávám...
Nahrávám...