dnes je 14.6.2024

Input:

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 2749

13.7.2014, , Zdroj: Verlag Dashöfer

4.2.14.3
Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 2749

JUDr. Vladimíra Knoblochová

Práva tichého společníka nahlížet do obchodních dokladů

Tichý společník je ze zákona oprávněn nahlížet do obchodních dokladů a účetních záznamů týkající se podnikání podnikatele. Správně by mělo být stanoveno, že jde o doklady a záznamy týkající se podnikání, na němž se tichý společník účastní (tak, jak to bylo dosud výslovně stanoveno v ObchZ), neboť tichý společník se může účastnit svým vkladem na provozu pouze některého ze závodů podnikatele. Ze smyslu právní úpravy ale lze podle našeho názoru dovodit, že toto právo má tichý společník pouze pokud jde o záznamy a doklady týkající se podnikání, na němž se svým vkladem účastní.

Jde tedy o právo tichého společníka na určité informace ohledně podnikání podnikatele, přestože se tichý společník přímo neúčastní podnikatelské činnosti a nemá žádné právo rozhodovat o obchodních záležitostech podnikatele. Doporučujeme stanovit si ve smlouvě, jakým způsobem bude toto právo tichého společníka realizováno (jak často bude moci tichý společník toto právo realizovat, sjednat si např. povinnost předchozího upozornění či žádosti o nahlédnutí do dokladů apod.).

Smluvní strany si mohou ujednat, že právo nahlížet do obchodních dokladů a účetních záznamů podnikatele tichému společníkovi nenáleží, nebo mohou toto právo omezit. Pokud by ale tichý společník osvědčil, že má rozumný důvod domnívat se, že podnikatel nevede obchodní doklady a účetní záznamy správně nebo poctivě, pak se k ujednání, kterým se právo do dokladů nahlížet vylučuje či se omezuje, nebude přihlížet. Není zřejmé, komu bude tichý společník své domněnky (resp. rozumný důvod domnívat se) osvědčovat – domníváme se, že by se měl nejprve obrátit na podnikatele a požadovat po něm,

Nahrávám...
Nahrávám...