dnes je 14.6.2024

Input:

Komentář zákona 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, § 46

23.4.2014, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.1.7.3
Komentář zákona 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, § 46

Rödl & Partner; JUDr. Petr Novotný, Ph.D. a kol.

Předchozí právní úprava

§ 38l, § 76 odst. 2, § 93 odst. 2, § 194 odst. 7 ObchZ

Členem orgánu obchodní korporace může být osoba fyzická i právnická. Základní podmínky způsobilosti osoby být povolána za člena voleného orgánu (tj. osoba, která je do funkce volena, jmenována či jinak povolána) vyplývají z ustanovení § 152 odst. 2 NOZ. Fyzická osoba musí být plně svéprávná. Tuto podmínku musí splnit samozřejmě též zástupce právnické osoby, která sama je členem voleného orgánu jiné právnické osoby. Pouze v případě, že se hlavní činnost právnické osob týká nezletilých nebo osob s omezenou svéprávností (a není-li hlavním účelem právnické osoby podnikání), může zakladatel určit, že členem voleného kolektivního orgánu právnické osoby může být též osoba nezletilá nebo osoba s omezenou svéprávností (ustanovení § 152 odst. 3 NOZ).

Osoba, která se má stát členem orgánu obchodní korporace, má ve vztahu k zakladateli nebo obchodní korporaci oznamovací povinnost. Tato osoba proto musí zakladatele či obchodní korporaci informovat, zda u ní není dána překážka funkce – výslovně se pak tato povinnost vztahuje na informaci, zda ohledně jejího

Nahrávám...
Nahrávám...