dnes je 14.6.2024

Input:

Komentář zákona 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, § 81

23.4.2014, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.1.9.5.3
Komentář zákona 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, § 81

Rödl & Partner; JUDr. Petr Novotný, Ph.D. a kol.

Předchozí právní úprava

§ 190b odst. 2, § 190a, § 190b, § 190c a násl. ObchZ

Možnost orgánu řídící osoby udělovat orgánu řízené osoby pokyny týkající se obchodního vedení je hlavní výhodou existence koncernu. V právní úpravě kapitálových společností zákon obecně udílení pokynů týkajících se obchodního vedení zakazuje. Pro koncerny je v tomto ohledu stanovena výjimka, když orgán řídící osoby může v rámci koncernu udílet řízené osobě pokyny, jsou-li v zájmu řídící osoby nebo jiné osoby, se kterou tvoří řídící osoba koncern. Důraz je kladen na koncernový zájem, který je stavěn nad zájem řízené obchodní korporace, přičemž zájmy obou subjektů mohou být odlišné.

Orgán osoby přijímající pokyn by měl dbát na to, aby byl koncernový zájem z daného pokynu vždy zřejmý. Člen orgánu řízené osoby stejně jako prokurista jsou i v případě

Nahrávám...
Nahrávám...