dnes je 14.6.2024

Input:

16.28 Odpovědnost jednatele ve společnosti s ručením omezeným

7.7.2015, , Zdroj: Verlag Dashöfer

16.28
Odpovědnost jednatele ve společnosti s ručením omezeným

JUDr. Dušan Srp, Ph.D.

Právní úprava statutárního orgánu společnosti s ručením omezeným je dána zejména v příslušných ustanoveních občanského zákoníku a v ustanoveních zákona o obchodních korporacích. ZOK stanoví, že statutárním orgánem s. r. o. je jeden nebo více jednatelů, přičemž určí-li tak společenská smlouva, tvoří více jednatelů kolektivní orgán.

Nová právní úprava platná od 1. 1. 2014 přináší odlišné pojetí, postavení, jednání a odpovědnost statutárního orgánu společnosti. Právnické osoby mají jen způsobilost mít v mezích právního řádu práva a povinnosti, tj. právní osobnost. Právnické osoby však nemají svéprávnost, tj. způsobilost nabývat pro sebe vlastním právním jednáním práva a

Nahrávám...
Nahrávám...